Bieżące realizacje

Przebudowa budynku na potrzeby siłowni w Jednostce Specjalnej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – wymiana instalacji elektrycznych.

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej Kopalni Węgla kamiennego Julia, projekt Stara Kopalnia, zadanie I – obiekty nr 7,8,9

  • Osiedle mieszkaniowe „Miód Malina” w Nowej Woli
  • Osiedle mieszkaniowe”Pod Topolami” w Zamieniu.